Mele Ma Ka Lihiwai

Episode 4: Project Kuleana Nā Moʻo

Episode 3: Kalani Peʻa

Mele Ma Ka Lihiwai - Season 4

Episode 2: Pō & the 4fathers

Mele Ma Ka Lihiwai - Season 4

Mele Ma Ka Lihiwai - Season 4

Episode 1: Holoholo Queens

Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani ma Haleʻōlelo

On February 7th 2019, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani hosted an ʻōlelo Hawaiʻi event, "Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani"

in honor of our aliʻi Ruth Keʻelikōlani.

ʻAha Aloha ʻŌlelo 2019

Watch and listen to various Hawaiian language competitions in speech, memorization, impromptu, chanting and singing surrounding this year's

ʻAha Aloha ʻŌlelo theme, "Ka Naʻi Aupuni".

ʻAha Aloha ʻŌlelo 2019 - Ulu Ke Aukahi

Watch to learn how gatherings like ʻAha Aloha ʻŌlelo show the growth of the Hawaiian language revitalization movement.

Homepage

Aloha. Welcome to ʻŌiwi TV.

New from ʻŌiwi TV

Advertisement