Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani ma Haleʻōlelo

Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani ma Haleʻōlelo

Ua mālama ʻia kekahi hanana “Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani” ma ke kōleke ʻo Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani e hoʻohanohano ai i ke aliʻi Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa. Ua ʻākoakoa nā ʻohana o nā honua ʻōlelo Hawaiʻi ma Hilo e launa a hoʻomanaʻo pū i ke aliʻi ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻana kekahi me kekahi. Ma ia hanana i haʻiʻōlelo ai ka poʻe no nā ʻano haʻawina i ʻike ʻia ma kona ola, a me ke ʻano e hoʻopili a hoʻopōʻaiapili hou ai kākou i ia mau haʻawina i kēia au nei iā kākou e ʻimi ana i ke ola maoli ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi.

Established in 1997, UH Hilo’s College of Hawaiian Language, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, was named in honor of Ruth Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa, the 19th century high chiefess known for her strong advocacy of Hawaiian language and culture. On February 7th 2019, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, in collaboration with Kanaeokana, hosted the event “Nā Mamo Aloha Na Keʻelikōlani”, an ʻōlelo Hawaiʻi gathering in honor of our aliʻi Keʻelikōlani. Families from the Hawaiian language movement in Hilo gathered to remember her legacy through an evening of ʻōlelo Hawaiʻi. The presentations also included a panel discussion with topics surrounding the Hawaiian language revitalization movement, the current state of ʻōlelo Hawaiʻi, and what we can do to normalize our ʻōlelo Hawaiʻi.

ʻŌiwi TV reaches across generations, socio-economic statuses, and geographic locations as the sole media venue where the Hawaiian language, culture and perspective thrive. Through Digital Channel 326, ʻŌiwi TV reaches over 220,000 households across the entire State via Oceanic Time Warner Cable’s network. Through its website, mobile, and social media venues, ʻŌiwi TV is reaching Hawaiians everywhere and engaging a generation of Hawaiians that expect to access anything and everything from anywhere at anytime.

1 Comment

  1. Pamela Ingram 5 years ago

    Why does the Nā Mamo Aloha Nā Keʻelikolani stop before it ends. I would like to watch the whole program but it stops in the middle of the panel discussion. I canʻt find a Part 2 of the content. Is there a way to here the entire panel discussion?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.