ʻĀhaʻi ʻŌlelo Ola | Episode 1, Part 2: Mauna Momentum

ʻĀhaʻi ʻŌlelo Ola | Episode 1, Part 2: Mauna Momentum

ʻO kēia ka lua o ʻelua pukana o ʻĀhaʻi ʻŌlelo Ola e kia ana ma Maunakea. ʻOiai, he pili kikoʻī nō paha ka nīnūnē no Maunakea ma kekahi ʻano i ke kūkulu ʻia o ia hale kilo hōkū, ʻo ka TMT nō hoʻi, ʻike kākou ma ʻō loa aku ke ākea a waiwai maoli o nā haʻawina e kupu mai ana mai loko mai o ia nīnūnē.

ʻOiai ma ka pūkana mua i nānā ʻia ai ia pōʻaiapili kikoʻī ʻo ka ʻoihana kilo hōkū ma Maunakea a me ka hihia o ka nui ʻana aʻe o ia ʻoihana ma kēia wahi ʻihiʻihi loa no ka Hawaiʻi, ma kēia pūkana e noho kūkākūkā ana me kekahi mau hoa aloha lāhui no nā haʻawina nui o kēia nīnūnē a me ke ʻano e paʻa maikaʻi ai ia mau haʻawina no ka pono o kēia mua aku.

This second segment of ʻĀhaʻi ʻŌlelo Ola focuses on Maunakea. And while we spoke about the context of the TMT issue in our first segment, the value and lessons from the mauna (mountain) go well beyond that particular issue.

In the first part we looked at the context of the expansion of astronomy on Maunakea and the issues that have come forth. In this episode, we are fortunate to talk with special guests, who have a wealth of experience and insight, about some of the lessons that have come from the Maunakea issue and how we apply them moving forward.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*